Heeft een creditcard invloed op mijn maximale hypotheek?

Na tientallen ‘woningen met potentieel’ en ‘charmante huizen’ bezichtigd te hebben heb je eindelijk jouw droomhuis gevonden. Goed nieuws, maar nog lang niet het einde van de rit. Jouw bod moet nog geaccepteerd worden en daarna is het tijd om de hypotheek af te sluiten. Jouw maximale hypotheek is een bedrag dat door heel wat factoren beďnvloed wordt en kan worden. Eén van die factoren is een creditcard. Maar hoe zit dat nou precies? Wat kruipt er in de berekening van jouw maximale hypotheek en wat heeft jouw creditcard ermee te maken?


De berekening van de hypotheek

Om jouw maximale hypotheek te achterhalen kijken de financiële instellingen naar jouw maximale hypotheeklast. Belangrijk hierbij is dat er niet wordt gekeken naar jouw bruto jaarinkomen, maar wel naar je toetsinkomen. Dat toetsinkomen komt neer op hoeveel geld je eigenlijk echt ter beschikking hebt. Heb je bijvoorbeeld bepaalde financiële verplichtingen lopen, zoals een creditcard, dat worden deze verplichtingen in mindering gebracht. Dat komt neer op een lagere hypotheeklast en een lagere maximale hypotheek. Naast een creditcard draait het in deze berekening bijvoorbeeld ook om alimentatie, studieschuld en eender welk andere type lening.

Stopzetten dan maar?

Een creditcard in portefeuille hebben kan dus een invloed hebben op jouw maximale hypotheek. Dat betekent echter niet dat je gelijk jouw creditcard in moet gaan leveren. Een creditcard geldt immers enkel maar als een lening in de berekening van het Bureau Krediet Registratie als er met gespreid betalen of de zogenaamde kredietfaciliteit wordt gewerkt. Is dat niet het geval? Dan heeft het bezit van een creditcard geen enkele invloed op jouw maximale hypotheek tenzij je met betalingsachterstanden kampt.

Hoe gaat de berekening in zijn werk?

Om te weten te komen hoe groot de impact is van jouw creditcard is het wel zo handig om de exacte berekening te kennen. Belangrijk hierbij is dat bij de berekening van de hypotheeklasten er gekeken wordt naar de maandelijkse opnamelimiet van jouw creditcard. Jouw maximale maandelijkse hypotheeklast wordt in de praktijk verlaagd met 2 procent van de bestedingslimiet van jouw creditcard.

Een rekenvoorbeeldje

Mats wil binnenkort een huis kopen en beschikt over een inkomen van 40 000 euro bruto op jaarbasis. De hypotheekverstrekker heeft berekend dat Mats een maximale jaarlijkse hypotheeklast heeft van 12 000 euro. Mats heeft echter ook een creditcard met een bestedingslimiet van 3000 euro op zak. Nemen we daar 2% van komen we uit op 60 euro. Berekenen we dat op jaarbasis betekent dit dat de creditcard van Mats op een jaar bekeken zijn maximale hypotheeklast met 720 euro (12 maal 60 euro) doet dalen. Zijn nieuwe maximale hypotheeklast bedraagt dus 11 280 euro (12 000 – 720). Als je weet dat de maximale hypotheek op basis van de maximale hypotheeklast berekend wordt begrijp je meteen dat een creditcard een behoorlijke slok op de borrel scheelt.

Tips

Ben je van plan om een huis te kopen en een hypotheek af te sluiten? Dan valt het aan te raden om alle mogelijke schulden af te betalen. Beschik je over een creditcard? Dan is het raadzaam om de gespreid betalen optie uit te schakelen. Is dit niet mogelijk? Dan kan je nog altijd jouw creditcard in zijn geheel opzeggen.

Creditcards vergelijken